Tuesday, 25 December 2012

CONTOH SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN


PERGERAKAN PENGAKAP
SK BUKIT BERUNTUNG 2, RAWANG
SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SK Bukit Beruntung 2 yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.
1.                                           Program Kepengakapan:            
1.                     Persetiaan Pengakap
1.                   Peraturan-Peraturan Pengakap
2.                                     Ikrar Pengakap
3.                                     Ikatan Dan Simpulan
4.                                     Pertolongan Cemas
5.                                     Kawat Kaki
6.                                     Gajet
7.                                     Hiking
8.                                     Kem Kraf
9.                                     Khidmat Masyarakat
10.                                  Ujian-Ujian Kecekapan


2.                   
Aktiviti Berpengakap:

2.1
Perkhemahan Tahunan
2.2

Pertandingan Kawat Kaki2.3

Pertandingan Gajet2.4

Pertandingan Kem Kraf2.5

Lawatan2.6

Pungutan Derma2.7

Jambori2.8

Persembahan Kebudayaan
3.                   
Aktiviti Kependidikan:

3.1
Ceramah

3.2 Kursus Kecekapan
3.3 Bengkel Penulisan Projek
Perakuan:      Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang
disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.

(AZAM BIN ABD RAHMAN)                  (ISMAIL BIN SALIYAN)
Pengerusi Pergerakan Pengakap            Setiausaha Pergerakan Pengakap
Tarikh:  .................................................... Tarikh: .......................
Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai.

(MARHAINI BTE YUSOF)
Guru Penasihat Pergerakan Pengakap
Tarikh:..................... 

No comments:

Post a Comment

Senarai blog yang dirujuk